Carlos Fresneda: Un planeta saturat per la població i el consum

Carlos Fresneda: Un planeta saturat per la població i el consum

The Royal Society alerta contra els efectes de la sobrepoblació en un infome titulat People and the Planet. Els experts que hi participen adverteixen del risc d’un “futur inhòspit i amb creixents desigualtats”. Es pot consultar l’informe People and the Planet complet, en anglès (Full report), i les conclusions en castellà (Summary, spanish version), fent […]