Gerhard Schröeder i Jacques Delors: Democràcia, nova ocupació i creixement

Gerhard Schröeder i Jacques Delors: Democràcia, nova ocupació i creixement

Gerhard Schröeder i Jacques Delors: Democràcia, nova ocupació i creixement La lliçó que extraiem d’Alemanya és que les reformes estructurals només poden donar fruit si hi ha creixement. Berlín ha de donar l’oportunitat als seus socis de fer compatibles aquestes dues polítiques Hi ha d’haver correlació entre la voluntat de fer reformes estructurals i la […]