Sobre les darreres decisions de política educativa

Sobre les darreres decisions de política educativa

En el plenari d’ahir i abans d’ahir, dies 4 i 5, s’han produït tres interpel.lacions sobre política educativa. Una sobre el model lingüístic, una altra sobre les condicions dels centres educatius, i una darrera sobre les darrers decisions del Govern en matèria d’educació. Aquesta interpel.lació, que reproduïm, al.ludeix a l’anunciat “pla de xoc contra el […]