Xavier Vidal-Foch: Europa i el G-20 repten els búnkers fiscales

Xavier Vidal-Foch: Europa i el G-20 repten els búnkers fiscales

Xavier Vidal-Foch: Europa i el G-20 repten els búnkers fiscales La UE vol posar fi al secret, i el G-20, regular les multinacionals La gran banca i la gran empresa tenen sucursals als búnquers Els búnquers han contribuït a desfiscalizar el capital a la meitat La clau és utilitzar les llacunes legals i triangular països […]