William Finnegan, The New Yorker: Record dels Jocs Olímplics de Barcelona

William Finnegan, The New Yorker: Record dels Jocs Olímplics de Barcelona

William Finnegan, The New Yorker, entrevistat per Daniel Romaní: “Recordo la Rambla, els milers de joves voluntaris, el metro, les banderes catalanes als balcons…” Els prop de 12.000 periodistes -més que esportistes- que van venir als Jocs de Barcelona es podien classificar clarament en dues menes: els que venien amb idees prefixades i es limitaven […]