Eduard Güell. Pobresa: Dades que alarmen

Eduard Güell. Pobresa: Dades que alarmen

Eduard Güell. Pobresa: Dades que alarmen Un terç de la població catalana viu en risc de pobresa o exclusió social i la pobresa infantil ha crescut extraordinàriament L’enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 (ECVHP 2011) descriu un escenari social seriosament preocupant. Un terç de la població catalana viu […]