Stéphane Hessel: 15 afirmacions

Stéphane Hessel: 15 afirmacions

Stéphane Hessel: Indigneu-vos! 15 afirmacions Reproducció d’algunes de les frases més significatives del pensament del desaparegut Stéphane Hessel, extretes de Indigneu-vos!, del seu posterior Comprometeu-vos! -una conversa amb el periodista Gilles Vanderpooten- i de diverses entrevistes a El Periódico. Un crit contra el conformisme que el va convertir en ídol de moviments com el 15-M o la primavera àrab.   […]