Xavier Martínez-Celorrio i Antoni Marín: Crisi, trajectòries socials i educació

Xavier Martínez-Celorrio i Antoni Marín: Crisi, trajectòries socials i educació

Xavier Martínez-Celorrio i Antoni Marín: Crisi, trajectòries socials i educació   La Fundació Jaume Bofill ha donat a conèixer l’informe Crisi, trajectòries socials i educació, elaborat per Xavier Martínez-Celorrio i Antoni Marín. L’informe analitza el període que va del 2003 al 2009, un període històric i transcendental per la rotunditat dels canvis que ha viscut […]

OCDE: Generació nini. El 23,7% dels adults no estudien ni treballen

OCDE: Generació nini. El 23,7% dels adults no estudien ni treballen

OCDE: Generació nini. El 23,7% dels adults no estudien ni treballen   El 23,7% de los adultos de entre 15 y 29 años estaban en esta situación en 2010, casi ocho puntos por encima de la media de la OCDE (15,8%) La crisis económica ha disparado el número de jóvenes en España que ni estudian […]

Contra les noves taxes en el segon cicle de formació professional

Contra les noves taxes en el segon cicle de formació professional

Daniel Font Gràcies. El Grup Socialista va seguir amb molta atenció les explicacions i interrogatori formulat pel diputat senyor Chumillas al darrer plenari sobre l’anunci de les noves taxes que vol aplicar el Govern, no?, ho vàrem seguir amb atenció i és un tema que ens ha interessat i que estem seguint de prop, no […]