Joaquim Prats: Potenciar l’educació infantil

Joaquim Prats: Potenciar l’educació infantil

Joaquim Prats: Potenciar l’educació infantil   A Espanya, l’educació infantil està considerada com a part del sistema educatiu, i predomina aquesta orientació sobre la merament assistencial. Encara que aquesta etapa (0-6) no és obligatòria, al cicle dels 3 als 6 anys, que és gratuït, hi assisteixen la pràctica totalitat dels nens i nenes. Passa igual […]