De Maxwell a Einstein: La naturalesa dual de la llum

De Maxwell a Einstein: La naturalesa dual de la llum

De James Clerk Maxwell a Albert Einstein: La naturalesa dual de la llum És la llum una ona? O és una partícula? No ho intentis entendre, perquè la llum és ambdues coses: no és que de vegades sembli una i altres vegades l’altra, sinó que realment és les dues coses alhora.   Si has creído […]