Joaquim Xirau: Albert Einstein a Barcelona (1923)

Joaquim Xirau: Albert Einstein a Barcelona (1923)

Joaquim Xirau: Albert Einstein a Barcelona (1923) Crònica de Joaquim Xirau (Figueres, 1895 – Mèxic, 1946) a La Publicitat, publicada el 04/03/1923. Avui fa noranta anys, la visita d’Albert Einstein a Barcelona (del 22 al 28 de febrer de 1923), posà a prova el periodisme del moment.   És totalment impossible donar una versió periodística […]

De Maxwell a Einstein: La naturalesa dual de la llum

De Maxwell a Einstein: La naturalesa dual de la llum

De James Clerk Maxwell a Albert Einstein: La naturalesa dual de la llum És la llum una ona? O és una partícula? No ho intentis entendre, perquè la llum és ambdues coses: no és que de vegades sembli una i altres vegades l’altra, sinó que realment és les dues coses alhora.   Si has creído […]