Craig Calhoun: "Els rescats només han salvat les elits bancàries en lloc de la gent corrent"

Craig Calhoun: "Els rescats només han salvat les elits bancàries en lloc de la gent corrent"

Craig Calhoun: “Els rescats només han salvat les elits bancàries en lloc de la gent corrent”   “Amb cinc anys més així, l’euro no sobreviurà” “Els rescats només han salvat les elits bancàries en lloc de la gent corrent” “El problema és la moralitat dels sistemes, no de les persones” “La tornada del nacionalisme és […]

Paul Krugman: La solució de l’1%

Paul Krugman: La solució de l’1%

Paul Krugman: La solución de l’1%   No és posible entendre la influencia de l’austeritat semse parlar de clases i desigualtat La postura austericista ha caigut desmuntada per la investigació acadèmica El pla d’austeritat sembla l’expressió de la classe alta , l’1% de la població Los debates económicos rara vez terminan con un KO técnico. […]