Paul Krugman: La solució de l’1%

Paul Krugman: La solució de l’1%

Paul Krugman: La solución de l’1%   No és posible entendre la influencia de l’austeritat semse parlar de clases i desigualtat La postura austericista ha caigut desmuntada per la investigació acadèmica El pla d’austeritat sembla l’expressió de la classe alta , l’1% de la població Los debates económicos rara vez terminan con un KO técnico. […]