Jordi Valls: Adéu, Catalònia

Jordi Valls: Adéu, Catalònia

Jordi Valls: Adéu, Catalònia. I fins sempre!   La Llibreria Catalònia va obrir les seves portes el 1924 a la Plaça de Catalunya, 17, a Barcelona, on ara hi ha el Banco de España. El 1931 es va traslladar a la Ronda de Sant Pere, 3, on s’ha mantingut fins fa dues setmanes, en que […]