Eric Debarbieux. Millorar el clima escolar: per què i com?

Eric Debarbieux. Millorar el clima escolar: per què i com?

Conferència de Eric Debarbieux, realitzada al MACBA de Barcelona, el dia 26 d’abril de 2012, en el marc de Debats d’Educació, organitzats per la Fundació Jaume Bofill   1. Les causes escolars de la violència a l’escola En la representació mes habitual de la violència a l’escola, es considera que aquesta violència ve de l’exterior, […]