Push Forward

Aquest vídeo, amb el títol “The Future Is Ours”, dona un missatge optimista sobre les…