Socialistes del Camp de Tarragona pel referèndum


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Socialistes del Camp de Tarragona pel referèndum

 

Som molts els afiliats i simpatitzants del PSC al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre que venim analitzant i debatent sobre l’actual situació a Catalunya i so- bre el paper i el posicionament del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al respecte, atenent als seus principis fundacionals i a la seva ineludible responsabilitat històrica com a organització imprescindible i socialment majoritària en l’esquerra cata- lana.

Les conclusions d’aquest debat intern -i que avui fem públiques- ens preocupen pro- fundament, ja que constatem que en els darrers temps, el PSC no ha estat capaç d’elaborar un discurs coherent amb la seva pròpia història ni de relació amb l’entorn que li permeti articular els diversos corrents i sensibilitats del socialisme català, i s’ha mostrat incapaç de generar i d’estimular allò històricament inherent al nostre partit  com són la discussió  i el debat polítics com a eines de confrontació d’idees entre les diverses sensibilitats que composen l’ampli espectre del nostre elec- torat, també de les nostres agrupacions.

Aquesta manca de vida política i deliberació democràtica, des de la base fins a les estructures més altes de l’organització ha estat la causa de decisions erràti- ques i incomprensibles per a la nostra base social. I la transgressió dels mínims hàbits de respecte i de tolerància envers companys i companyes que sostenen posi- cions amb un ampli suport social han generat incerteses, desconfiança i rebuig de la nostra base social i electoral.

Constatem, també, que en els darrers mesos s’ha instal.lat en el si del partit el desconcert, el descontentament i el desànim, i que malgrat que alguns vulguin ne- gar la realitat, s’estan produint  de manera generalitzada desercions i desafeccions tant entre la nostra militància com en el nostre electorat, i una sensació generalitzada d’incapacitat per superar l’actual situació.

Creiem inajornable traslladar a les institucions una postura clara i en coherència a les decisions expressades en el nostre programa electoral, amb els principis fundacionals i amb la trajectòria històrica del Partit dels Socialistes de Catalun- ya. Les successives votacions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats transmeten una trajectòria en aquest sentit erràtica i fins i tot contradictòria.

Ens cal una proposta coherent i ferma, que talli de socarrell l’arrenglerament constant, sistemàtic i no reflexiu respecte al PSOE amb votacions inaudites al costat del PP i d’UPiD que generen estupor i desafecció, formacions amb les que no compartim ni podrem compartir mai ni el model nacional ni el model de societat a la que aspirem com a socialistes, com palesen la sistemàtica expropiació per part del PP dels drets socials aconseguits al llarg de molts anys de lluita, o la constant lamina- ció dels drets lingüístics, polítics i nacionals per part d’una dreta frontista i de vocació recentralitzadora.

Davant aquesta situació, valorem com a positiva i exemplar l’acció dels tres  dipu- tats que el dia 16 de gener, al Parlament de Catalunya, van votar de manera dife- renciada de la resta del grup parlamentari, en consciència, en coherència amb els principis fundacionals, el programa electoral i la trajectòria històrica del so- cialisme català que representa el PSC, i també en comunió amb una àmplia majoria del catalanisme social, tal com ja vam expressar amb el nostre suport al manifest ‘So- cialistes pel referèndum’.

I és en aquest sentit també que veiem necessària i esperançadora, i fem una cri- da a l’assistència a la reunió convocada a Barcelona pel proper dia 21 de març, de represa d’un espai socialista a Catalunya de vocació majoritària.

14/03/2014

 

 

 

 

 

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login