Maria Dolors Renau: Gent creativa i ciutadana


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Maria Dolors Renau: Gent creativa i ciutadana

 

Amb el títol Gent creativa, Santiago Guillen dóna a conèixer un llibre original i ben útil en aquests moments de crisi. És un llibre de poques paraules i, en canvi, de moltes referències i webs que permeten accedir a experiències que s’estan duent a terme. Activitats ben diverses de grups dispars, de diferents mides, països, llocs, edats i àmbits. Totes, emperò, mogudes per la voluntat de realitzar actuacions de caire artístic en grup i alhora es tracta que tota persona que hi participi ho faci amb la màxima llibertat i creativitat possibles. Sempre han existit grups innovadors d’aquest tipus, però ens podem preguntar el perquè de la seva proliferació en aquests moments i què és el que motiva tantes persones a actuar tan sols com a tals (lluny, en la majoria dels casos, dels estaments i el llenguatge oficials), i per què és important, per què té valor difondre’ls, intentar que tinguin veu i siguin escoltats enmig del present brogit col·lectiu. I finalment: què té a veure aquest fenomen amb l’enfortiment de la ciutadania?

Les activitats artístiques possibiliten l’emergència de part de les pulsions i desitjos humans que solen viure i conviure a l’interior de tota persona, tota, sota formes normalment camuflades, sovint menys codificables, des del punt de vista de la convivència amb el nostre pròxim. Aspectes de la vida psíquica que poden ser imprevisibles i invisibles per a les persones mateixes que en són protagonistes, ja que difícilment troben espais on expressar-se, ulls que se les mirin i oïdes que les escoltin. I, des de la penúria i alhora el coneixement que neix dels marges d’allò establert, des d’on es veuen les coses de manera ben diferent, poden ser molt innovadores tant per a la nostra vida en comú com per a allò que ens permet construir-nos i reconstruir-nos individualment, obrir-nos a noves maneres d’expressar l’especificitat de la nostra manera de veure la vida, a noves maneres de llegir i interpretar la realitat. I, mentrestant, anem establint nous vincles d’afinitats entre persones en fer quelcom conjuntament, enfortint la creença en el valor en la pròpia vàlua, dins el grup i fora. I, per tant, enfortint la força del que anomenem ciutadania.

Per poder copsar tot això, l’autor mira i escolta el batec del que succeeix en aquestes parcel·les invisibles dels nostres grups humans. Indaga el que s’està coent allà on, fora d’alguns cassos, no arriba la mirada dels periodistes i encara menys les veus oficials. Bona part de la riquesa d’aquest llibre rau en la seva capacitat per valorar i trametre els esforços actius d’aquests grups de persones per construir espais destinats a extreure de cadascuna i de cada grup actiu el que tenen de singular, mentre dóna valor als fruits dels estimulants intercanvis i la comunicació conjunta. Això també enforteix la ciutadania i ajuda a parlar amb veu pròpia. Algunes experiències ben conegudes, per sort, apunten cap a aquesta direcció, com és el cas de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. La filosofia que anima les seves accions està orientada a retornar la dignitat humana a les persones maltractades. Perquè no es tracta, davant de les desigualtats creixents com a resultat de les malifetes dels poderosos, de donar una mica als que en pateixen més les conseqüències o es troben en situacions de gran precarietat. Es tracta d’ajudar a retrobar la dignitat humana aquells que han estat empesos gairebé a perdre-la. En el cas dels afectats per la hipoteca, l’èxit rau en la difícil i sàvia manera d’enfocar les accions. Cada persona que hi participa es converteix en un membre actiu de la reconstrucció de la seva dignitat com a ésser humà. Els que treballen amb aquest col·lectiu damnificat és molt possible que rebin més del que donen. Reben i aprenen dels que estan a punt de caure als marges de la vida social i dels que actuen per sortir-se’n. De la mateixa manera, saber llegir, escoltar i donar a conèixer les experiències de gent creativa és també una forma de rebre ben allunyada del que es mira amb distància, amb certa superioritat, la bona fe de la gent que lluita per innovar en la seva vida i en la dels altres. Intervenir activament en la recerca d’una solució als problemes és col·laborar a retornar la dignitat ciutadana a les persones humiliades en el més viu de la seva humanitat. Aquest és l’esperit que anima la proposta de Guillen també. I la seva recerca n’és un exemple viu.

Maria Dolors Renau, El Punt/Avui, 10/09/2013

 

 

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login