Àngel Ros: Reforma de l'Administració


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Àngel Ros: Reforma de l’Administració

 

¿Tenen sentit les administracions supramunicipals en un Estat forta-ment descentralitzat? Jo crec que no. L’Estat espanyol és un dels més descentralitzats d’Europa pel que fa a l’Administració pública i als serveis, independentment que quant a descentralització política puguem i vulguem avançar encara molt més. En canvi, l’Administració local disposa de dos nivells de cooperació obligatòria dotats -al mateix temps- d’estructura política: les diputacions i els consells comarcals. I sobre el paper (a les lleis) hi ha un tercer nivell: les vegueries, si bé és cert que -també sobre el paper- aquestes suposen l’eliminació de les diputacions.

INTENTAREM arribar a la conclusió esmentada a l’inici amb raonaments polítics i també d’eficiència i d’eficàcia administratives. Pel que fa a la política, la tendència actual d’avenç en la qualitat democràtica ha de materialitzar-se a maximitzar l’elecció directa dels càrrecs polítics i la reducció de les administracions de segon grau (les d’elecció indirecta). La qualitat democràtica avui dia es mesurarà -entre altres indicadors- per la reforma de l’Estat i l’Administració: caldrà superar el paradigma «modernització de l’Administració» (vigent des de finals del segle XX) i tornar a la «reforma de l’Estat i de l’Administració», conceptes que s’utilitzaven en la transició.

El cicle pendular reforma-modernització ha de tornar a la posició de reforma. Així ens ho exigeix la societat actual. Altres indicadors de qualitat democràtica seran els nivells que aconseguim assolir en les lleis de transparència i en la legislació electoral. Aquests indicadors seran el termòmetre de l’atansament de la política al ciutadà i mesuraran els nivells de control i de participació en els afers públics.

Però tornem a la reforma de l’Estat i, específicament, a la de l’Administració local. Les mesures anunciades fins ara pels governs de l’Estat i els autonòmics són regressives i conservadores respectivament, però en cap cas són reformistes. Des de l’Estat s’intenta eliminar el concepte de govern i de competències municipals. Des de la Generalitat es vetlla per les competències autonòmiques sobre la legislació i la governança local sense entrar en la necessària reforma i avenç del món local.

En aquests moments no es poden mantenir estructures administratives com les diputacions (o les vegueries) i els consells comarcals per aportar un valor molt reduït al territori i a la ciutadania, carregant-los d’estructures pesades governades des d’eleccions de segon ordre i, per tant, amb un control molt feble i indirecte per part dels ciutadans.

Anem ara al món quantitatiu: per cada 100 euros gestionats des de l’Administració local, l’ajuntament en gestiona 82, la diputació, 13, i el consell comarcal, 5. A banda, una part significativa d’aquests recursos es gasten en la seva gestió; és a dir, en l’estructura de les entitats. És aleshores quan té total sentit plantejar-se si és necessari mantenir estructures administratives pesades com les diputacions o els consells comarcals per prestar serveis addicionals al ciutadà amb valors afegits inferiors a aquest 13% i 5% respectivament. O al contrari: és millor reforçar els ajuntaments fent que el conjunt dels serveis locals els prestin només els municipis, directament o mitjançant mancomunitats voluntàries de serveis públics quan tant l’eficàcia com l’eficiència del servei ho requereixin.

EN TEMPS de retallades, és a dir, de reducció de serveis, és preferible basar l’estratègia reformista en el manteniment de serveis i en la reducció d’estructures que en la reducció de serveis mantenint les mateixes estructures i institucions. No reformarem l’Administració fent nous procediments i processos: això és modernitzar, no reformar. Una societat en canvi profund com l’actual el que requereix són canvis i reformes de l’Estat d’acord amb les noves aspiracions i necessitats dels ciutadans.

Tampoc podem caure a centrar les reformes només en l’Administració local, sinó que cal pensar en l’Estat i en la Generalitat. En l’Estat s’han de reduir o eliminar tots aquells ministeris i organismes amb competències transferides. I pel que fa a la Generalitat, es va copiar quasi mimèticament la seva estructura de la de l’Estat. És necessari abordar seriosament la reforma de l’Administració així com les aportacions legislatives que garanteixin el marc democràtic de participació i control: les lleis electorals i de transparència. La societat actual ens ho exigeix.

Àngel Ros, El Periódico, 05/04/2013

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login