Fundació Jaume Bofill: L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Fundació Jaume Bofill: Presentació de L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011

Ismael Palacín, Miquel Martínez i Bernat Albaigés han presentat l’informe L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011, editat per la Fundació Jaume Bofill

L’informe situa el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats en el centre del debat i reclama que les polítiques educatives es basin en dades i evidències de la recerca. Concretament, l’Anuari destaca que les principals estratègies per a l’èxit educatiu són la promoció de mesures d’equitat i d’acompanyament escolar, una nova política de beques i un millor accés a l’educació de 0 a 3 anys.

L’informe complet consta de tres volums. El primer, L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011, analitza la situació i l’agenda política, social i científica del país; el segon, L’èxit educatiu a Catalunya. Indicadors dels sistemes educatius, fa una anàlisi exhaustiva de tots els factors de l’educació al país; i el tercer volum, El benestar a l’escola i en el professorat, és un estudi monogràfic que posa en relleu la importància d’un bon clima escolar en relació amb l’èxit educatiu.

 

Principals afirmacions

· Catalunya millora l’èxit educatiu amb un 7% menys d’abandonament educatiu prematur. Tot i així, cal passar del 26% al 15% que fixa l’Estratègia europea d’educació.

· L’elevat abandonament escolar prematur (26%) i les baixes xifres de graduació a la secundària (21,8%) no es deuen a una mala adquisició de competències bàsiques (15% de l’alumnat), sinó a problemes de vinculació amb el sistema educatiu i de trajectòria escolar.

· Catalunya està ben posicionada en tres dels cinc objectius plantejats en l’Estratègia Europa 2020: la participació en l’educació preprimària, l’adquisició de competències bàsiques i l’assoliment d’estudis superiors. En canvi, el país no planteja una bona evolució per assolir els reptes en matèria d’abandonament educatiu prematur i de participació en la formació al llarg de la vida.

· El nivell d’estudis dels catalans està polaritzat: el 30,8% de la població de 25 a 64 anys té estudis superiors i el 47,4%, només en té de bàsics o inferiors.

· La qualitat de les activitats extraescolars i del temps lliure és fonamental per a l’èxit escolar. Cal reduir del 30% al 10% el temps dedicat a veure la televisió i augmentar del 27% al 53% la dedicació a les activitats extraescolars no esportives.

· Catalunya incrementa el desequilibri entre els alumnes estrangers escolaritzats en el sector públic (19%) i el concertat (7%), tot i constatar-se que la segregació escolar perjudica els resultats educatius.

· El mercat de treball està en desequilibri amb el nivell educatiu de la població: el 67% dels llocs de treball requereixen un qualificació baixa o mitjana, mentre que el 41% dels catalans té estudis superiors.

· La participació en la formació al llarg de la vida s’ha estancat amb un 9,9% el 2010 i presenta desigualtats d’accés en funció del perfil social i instructiu. Els catalans amb estudis superiors que es continuen formant són més del doble (14,5%) que els que ho fan i tenen estudis mitjans (6%) o primaris (3,5%).

· El 21,9% dels catalans de 16 a 24 anys, quasi 140.000 joves, ni estudia ni treballa, un percentatge que ha augmentat un 8% des del 2007 per efecte de la crisi econòmica i que situa Catalunya per sobre d’Espanya (19%) i d’Europa (16%).

· Catalunya, en comparació dels països europeus, és el país amb menys oferta de programes generals (batxillerat) i de formació professional, mentre que l’anàlisi comparada amb Europa i les comunitats autònomes demostra que el major pes de la FP redueix l’abandonament educatiu.

 

Resum de l’informe

L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011

 

Ismael Palacín, Miquel Martínez i Bernat Albaigés, Fundació Jaume Bofill, 05/09/2012

 

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login