Contra les noves taxes en el segon cicle de formació professional


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Daniel Font

Gràcies. El Grup Socialista va seguir amb molta atenció les explicacions i interrogatori formulat pel diputat senyor Chumillas al darrer plenari sobre l’anunci de les noves taxes que vol aplicar el Govern, no?, ho vàrem seguir amb atenció i és un tema que ens ha interessat i que estem seguint de prop, no només en el camp dels cicles de formació professional sinó en general en el sistema educatiu i als serveis públics de la Generalitat.

Per un moment, senyor Chumillas, vàrem pensar que la tesi del grup d’interpel·lants s’orientaria cap al qüestionament d’aquestes taxes i la demanda al Govern de retirar la seva afirmació, que vol implantar noves taxes en el segon cicle de formació professional, tal com preveu com a possibilitat la LEC, no ho pot fer en el primer cicle però ho pot fer en el segon cicle. Després vàrem veure que no, i la moció presentada confirma aquesta constatació, la moció no qüestiona les noves taxes que es volen implantar i s’embarca, en canvi –permeti’m l’expressió, li dic amb cordialitat– una mena de «cures pal·liatives» com dient: «Us hem fet mal, però ara posarem una mica de mercromina, una mica de tirites per dissimular aquest mal que us fem», i aquí ve el joc de les esmenes del primer punt i el segon, diguem.

No estem d’acord amb això, no estem d’acord amb les cures pal·liatives, perquè les mesures que ens planteja, senyor Chumillas, que estan molt en la línia de la seva bona voluntat i del seu bon criteri habitual, que li reconeixem i que ens consta de moltes ocasions, des del nostre punt de vista plantegen un problema de fons, i és que en el següent cicle de formació professional nosaltres creiem que no s’han d’aplicar taxes en l’alumnat. En els cicles de formació professional no s’han d’aplicar taxes, han de ser fàcil, ha de ser fàcil estudiar cicles de formació professional. Aquesta és la diferència de fons que el grup proposant i algun dels grups esmenants estan a favor d’implantar, noves taxes en els cicles i esmena en una línia de cures pal·liatives i de mercromina, i nosaltres en canvi no estem a favor d’això, estem per contra per tot al contrari, és a dir, que es retiri l’afirmació que s’aplicaran noves taxes en la formació professional, que es retiri aquesta afirmació.

Des del nostre punt de vista, senyora presidenta, senyores i senyors diputats, la implantació de noves taxes en el segon cicle és perjudicial per a les famílies afectades, però sobretot és un mal senyal des del punt de vista de la valoració dels cicles i la seva importància present i futura que aquests cicles han de tenir en el sistema educatiu i en el conjunt del mercat laboral i de l’economia catalana, és un mal senyal, hauria de ser fàcil estudiar cicles de formació professional.

Per a les famílies directament afectades, moltes d’elles amb problemes de subsistència, com tothom sap, que han de lluitar una autèntica batalla per cada euro que entra a casa, pagar tres-cents seixanta euros o similars són quantitats que per a alguns no serà una quantitat important però per a aquestes famílies ho són, els afecten d’una manera dràstica i directa. Els noten, els tres-cents seixanta euros, no?

Creiem nosaltres que l’economia no s’aixecarà torturant més el ciutadà, més tortura, més taxes, creant-li encara més problemes dels molts que ja té, sinó estimulant-lo i mirant de facilitar-li les coses i els procediments. Afirmem en aquest sentit que és una mesura que no és necessària, que va en contra de l’objectiu que diu voler assolir, que té un efecte regressiu sobre l’actitud de la ciutadania, que és d’inhibició oberta i sobre la funció bàsica de la formació professional en l’economia que en general tots els grups reconeixen, l’impacte dels cicles que té i que ha de tenir en el creixement econòmic i en l’economia.

En conseqüència, i per acabar, senyora presidenta, en absència de l’acceptació de l’esmena pròpia que diu que es retirin aquests punts, es retirin aquestes afirmacions, sobre el punt 1, en absència d’acceptació de l’esmena pròpia, en el punt 1 que implica acceptació de la mesura i la idea pal·liativa de unes beques, ens abstindrem per la raó comentada, s’acceptin o no les esmenes d’Esquerra Republicana i de CIU, que van en la mateixa direcció, ens sembla. Votaríem a favor si les esmenes de Solidaritat o Iniciativa en aquest punt fossin acceptades. I sobre el punt 2, sobre pagaments fraccionats, el mateix, ens abstindrem s’acceptin o no les esmenes d’Esquerra, de CIU i de Solidaritat. I sobre la resta, senyor Chumillas, aquí no hi tenim tants problemes, hem vist que són punts constructius, són punts de millora i de progrés, de mesures concretes i constructives respecte a procediments relacionats amb els cicles, votarem a favor de tots els punts, s’acceptin o no les esmenes dels grups proposants. Gràcies, senyora presidenta.

Daniel Font, Parlament, 14/06/2012


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login