NO a les mesures Wert, Sí a les Escoles Bressol


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Notice: Undefined variable: counter in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/inc/theme-gallery.php on line 43

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats. Entenem que la moció que ha defensat la diputada Anna Simó va orientada fonamentalment a dos objectius, a dos objectius.

Un, evitar l’aplicació a Catalunya de les mesures del ministre Wert per considerar que provoquen un mal irreparable al sistema educatiu de Catalunya, és a dir, diu: «no a les mesures del ministre Wert», és un dels punts de la moció; i dos, a protegir l’estadi educatiu de les escoles bressol i assegurar la voluntat i els recursos necessaris per a la seva continuïtat i la seva supervivència. Aquest és el segon punt, diu: «sí a les escoles bressol». És a dir, el resum que jo diria de la moció, senyor Balasch, és que diu: «no a les mesures del ministre Wert, sí a les escoles bressol», aquesta és la moció que votem avui en tot el seu desenvolupament. Però bàsicament estem votant no a les mesures del ministre Wert, sí a les escoles bressol. Aquest és el sentit de la moció i el seu resum.

Volem manifestar, lògicament, que el Grup Socialista comparteix aquests dos objectius a bastament, com és lògic i tots comprendran. En aquesta línia, els darrers mesos s’han produït diferents iniciatives parlamentàries, com vostès sabran, en aquest mateix sentit de protegir la qualitat del sistema educatiu i protegir l’estadi educatiu de les escoles bressol. Concretament, en l’àmbit de les escoles bressol vàrem aprovar la moció 66, que es va aprovar per àmplia majoria, com vostès recordaran, amb quatre punts en aquest mateix sentit, assegurar el futur i els recursos necessaris per mantenir i assegurar la supervivència de les escoles bressol, que és el clam que tenim avui, en aquests moments, d’ajuntaments i pares i mares afectats.

Una altra cosa és l’acció posterior del Govern. El Govern, després d’un any i mig de mandat, ens té acostumats a un fet habitual, que és fer poc cas de les mocions del Parlament. El Govern fa poc cas de les mocions del Parlament. Solament en educació hi ha un incompliment important, molt significatiu; els estalviaré les xifres de mocions aprovades pel plenari i de mocions aprovades per la comissió, d’incompliment del Govern. Compartim, doncs, la intenció de la moció presentada.

Quant al primer conjunt de punts relacionats amb les mesures del ministre Wert, voldríem fer notar que el Govern ha anunciat la seva voluntat de recórrer al constitucional les mesures que envaeixen les competències pròpies de la Generalitat. Diu: «vaig al constitucional en allò que envaeix competències», que són les que fan referència, si s’ho han llegit, a la gestió de personal, bàsicament: baixes, substituts i altres. Diu: «recórrer al constitucional la gestió de personal». Doncs crida poderosament l’atenció, el que ens crida poderosament l’atenció és que el Govern i la seva consellera d’Ensenyament no han anunciat cap acció equivalent relacionada amb totes les altres mesures del ministre Wert. «Allò de personal en relació a les competències competències ho reconec; però de tota la resta, no faig res, o aquesta…, o diguem, o em mantinc al marge, o ho assumeixo d’amagatotis, o ho assumeixo d’una manera que no es noti», no? És a dir, les que afecten directament a la qualitat educativa però que no són pròpiament la gestió de personal que van destinades a materialitzar un gran segon retall del sistema educatiu, van destinades a això, a establir un segon gran retall.

Fins i tot La Vanguardia d’avui, si l’han llegit, afirma que el ministre Wert diu –no ho diem nosaltres, ho diu el ministre Wert– que les mesures que aplica, unes i altres, han estat suggerides pel propi Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o pel propi Govern de la Generalitat. Està dient això. Algú menteix, algú menteix. O menteix el ministre Wert o menteix la consellera d’Ensenyament, però algú està mentint respecte a aquesta situació perquè no es correspon al que diu el ministre Wert amb el que diu el Govern de la Generalitat. Increment de 20 per cent de ràtios, menys mestres i professors a l’escola pública, més alumnes per aula, increment indiscriminat de matrícules i taxes… Ja ho saben vostès, tot aquest és el programa que ens ofereixen en aquests moments.

Hi ha un efecte que ens preocupa molt i molt, que és la prefiguració del que podria ser un acomiadament d’interins. Ja hem advertit alguna altra vegada sobre aquest tema: vàrem denunciar aquesta possibilitat al començament de la legislatura i ens varen dir que teníem el compromís i la promesa formal del Govern que la voràgine de retalls, la voràgine retallística, no implicaria acomiadament de cap interí. Ens ho van dir una i altra vegada. Ho va dir i prometre el Govern en diverses ocasions: «no acomiadarem ningú, no acomiadarem cap interí». Se’ns ha dit i hi ha el compromís parlamentari, però en canvi les mesures Wert, del ministre Wert, sembla que apunten clarament en aquesta direcció. Estan parlant de vuitanta mil acomiadaments al conjunt de l’Estat. Afecta a Catalunya això? Estan vostès d’acord amb això, com diu el ministre Wert que estan d’acord? Ho poden subscriure això? És molt greu l’afirmació. Per tant, hi ha una claredat que s’ha de fer sobre aquestes qüestions. Sobretot aquest segon ordre de mesures, ni el Govern ni la consellera han dit res, ni el Govern ni la consellera han anunciat cap recurs d’inconstitucionalitat. Sembla com si estiguessin d’acord, no?

I és per això, senyora presidenta, i acabo, senyores i senyors diputats, per aquest doble llenguatge del Govern que ens sembla detectar, i per la prevenció i la inoperància de les mesures concretes del ministre Wert que votarem a favor de la moció en tots els seus punts tal com estan formulats. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats.

Daniel Font, Parlament, 10/05/2012


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login