Sobre la coincidència entre el govern de CiU i les mesures del ministre Wert


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Daniel Font

Gràcies, senyora presidenta. Senyors i senyores diputats, estem molt i molt preocupats per l’alt nivell de coincidència que darrerament ha mantingut el Govern de CiU amb els postulats del Govern central del PP. Com vostès saben, s’han produït dues tongades de declaracions del ministre Wert, que ha sembrat el desconcert a tort i a dret. Una d’aquestes tongades fins i tot s’ha concretat en un reial decret llei aprovat a Madrid dijous passat a corre-cuita.

Entenem que el Govern de CiU i vostès mateixos, senyora consellera, són ben lliures d’escollir els amics que vulguin, però a efectes nostres té significació constatar que aquests amics de vostès, que els sustenten a vostès en el Govern de Catalunya, impulsen un atac frontal contra l’educació en aquest país. Vostès i el PP coincideixen en la Llei d’estabilitat, per exemple; coincideixen també en la reforma laboral; coincideixen també en l’amnistia fiscal. De fet, coincideixen en moltes i moltes coses.

Senyora consellera, estem interessats a saber si aquesta coincidència bàsica entre vostès i el Govern central del PP arriba també a l’educació. Coincideixen en les concepcions i les mesures que impulsa darrerament el Govern central del PP en matèria d’educació? Gràcies, senyora presidenta.

Irene Rigau

Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, entenc que no ha pogut modificar l’enunciat de la pregunta, perquè si m’ha escoltat en la resposta que he fet en la pregunta d’un altre grup, del nostre grup, no crec que em pugui formular la pregunta que m’acaba de fer.

Daniel Font

Gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera, vostè sembla que avui, en la intervenció anterior i a la premsa, ha volgut donar algunes garanties. Ha vingut a dir que està d’acord en algunes coses, que en altres no està d’acord, o que potser s’haurien de flexibilitzar alguns dels supòsits del Govern central.

Però la realitat de les coses és que vostè s’ha queixat dels aspectes competencials, bàsicament, però no s’ha queixat, en canvi, d’allò que afecta directament la gent i els afectats, com la desaparició pura i dura d’ajuts i beques. «Hi ha envaïment competencial», ha dit, però, en canvi, senyora consellera, han votat la Llei d’estabilitat a Madrid, que assegura aquest envaïment competencial.

Per què l’han votat, aquesta llei, vostès, que assegura l’envaïment competencial també en educació. Em vol explicar per què l’han votat? És que ja els està bé un 20 per cent més de nens i nenes en els grups classe o la intenció d’escamotejar 10.000 milions d’euros més als serveis bàsics del país?

Ens diuen que volen mantenir la xarxa d’escoles bressol, per exemple, però, en canvi, vostè, senyora consellera, en parla malament a tot arreu on va i sempre que pot. La qüestió és si en aquest assumpte, com en els altres, coincideix també amb el ministre, que ha dit llisament i planament que s’ha de prescindir de les escoles bressol.

Senyora consellera, amb relació a les mesures del Govern central, hi insistim, permeti’m, fins on arriba la seva coincidència real amb el Govern central? Vol dir que no ens estan dient tota la veritat? Gràcies, senyora presidenta.

Irene Rigau

Gràcies, senyora presidenta. Una prèvia: rectifiqui, si us plau, això que allà on vaig parlo malament de les llars d’infants, perquè em sembla intolerable.

Segona: se li ha vist molt, senyor diputat, i ja ho sabíem, però tant no, que confon els desitjos amb la realitat. Fixin-se que vostè té una amnèsia considerable. Aquí només hi ha hagut un pacte, realment, que ha determinat el que ha passat després; un pacte que es va fer entre PSOE i PP per modificar la Constitució. Aquest pacte, vostès, a més, l’han anat demostrant després amb altres mesures, com els darrers acords en aquest Parlament.

Catalunya té un model propi d’educació a base de construir un model aprofitant al màxim les seves competències. I ara vostè barreja aquest element tan primordial per nosaltres, garantia de qualitat, de cohesió i d’identitat, per elevar-ho a un altre nivell polític.

Miri, hi ha lleis que sense Convergència i Unió s’aprovarien igual, però hi ha lleis, senyor Font, que si el PSOE i el seu partit no les votessin no s’haurien votat mai. Faci, si us plau, memòria, situï’s bé i centri el debat educatiu allà on pertoca.

Analitzi bé el que he dit amb relació a la conferència d’educació i al contingut del reial decret, i veurà que les seves il·lusions no poden ser confirmades.

Parlament, 25/04/2012Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login