Defensa d’uns horaris escolars equitatius


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

La moció que presentem en aquest moment es correspon amb la interpel·lació que vàrem tractar en el darrer plenari sobre equitat educativa, amb motiu de la denegació de la Iniciativa legislativa popular sobre la sisena hora de l’horari escolar de l’educació primària, promoguda per les associacions de pares i mares d’alumnes, el que coneixem com les ampes, és a dir, per l’associacionisme dels pares i mares dels alumnes de l’educació primària. Aquesta iniciativa legislativa popular es basava en la voluntat compartida d’estimular la iniciativa política de la ciutadania, el format legal de les ILP, com tothom sap, respon a aquesta voluntat, que hi hagi un procediment accessible de fer propostes legislatives directament des de la cambra, des de la ciutadania a la cambra directament. Doncs bé, la ILP estava en procés de tramitació legal en aquest mateix Parlament. Després dels actes oficials que corresponen a aquesta tramitació, per la determinació de fedataris feta aquí mateix, a la seu del Parlament, i després de molt avançat, de molt avançat el procediment de recollida de suports i de signatures formals a través d’aquests defetaris.

Els pares i mares i promotors comptaven, en el moment de la denegació, amb més –amb més– de trenta mil signatures formals. De per si tothom sap les dificultats que comporta la implicació de les persones concretes en les responsabilitats col·lectives, i en motiu de la moció, de la presentació d’aquesta moció, hem de denunciar, i reiterar que denunciem que la iniciativa del Govern aquest cop ha anat destinada, més aviat, a limitar aquestes iniciatives col·lectives.

La moció que proposem es correspon amb la filosofia i el contingut de la iniciativa legislativa popular denegada. Volem fer notar, també, senyores i senyors diputats, que la filosofia i contingut de la ILP no suposava ni suposa ara cap amenaça en cap sentit, ni perjudicava que la posició final de la cambra, ni implicava cap canvi de procediment en el sentit que les ILP, com totes les lleis, són tractades pel Parlament segons els procediments habituals i que la posició de la cambra final, com és lògic, quedava remes al debat entre els grups.

Dèiem el darrer dia que la iniciativa legislativa popular sobre la sisena hora plantejava un principi de fons, que és el l’equitat educativa, que és el fil de la proposta de moció que presentem. La idea continguda en els textos legals vigents és que en aplicació del dret universal gratuït i obligatori de l’educació, la ciutadania té també el dret a l’educació equitativa, és a dir, té el dret a una oferta educativa de qualitat igual i semblant els uns amb els altres, sense que es pugui diferència ni ofertes diferenciades per qualsevol tipus de raó. Aquest és el principi de fons que intentava fer veure en la ILP denegada, i també la interpel·lació que vàrem tractar el darrer dia, i també la moció que presentem avui.

Es tractava i es tracta de contribuir a aquest principi general de fons, l’equitat educativa. S’hi contribuïa i s’hi contribueix proposant una mesura, que era i és deixar sense efecte les mesures del Govern, que han provocat de nou una situació d’inequitat per l’existència de nou de situacions diferenciades en l’horari escolar. Entenien els promotors, i entenem nosaltres ara que la restauració de la sisena hora de l’horari escolar era una exigència viable i desitjable en el sentit que permetia recuperar l’equiparació d’ofertes i que contribuïa també a l’enfortiment de l’educació i molt particularment de l’educació primària.

Finalment, cal tenir en compte, a més, que la sisena de l’escola pública ja existia en el moment de prendre possessió l’actual Govern, que el Govern anterior ja havia aplicat a la totalitat del sistema educatiu en 1.668 escoles, 1.668 centres escolars, i que la situació precedent havia acabat amb la discriminació més visible dels horaris escolars, o havia iniciat l’acabament de la discriminació més visible dels horaris escolars.

Voldria dir, per últim, que la situació promoguda pel Govern, en el sentit d’institucionalitzar aquesta discriminació, té elements de xoc legal en àmbits legals relacionats amb els drets fonamentals, que aniran tornant una i altra vegada mentre es mantingui aquesta discriminació.

Finalment, senyors i senyores diputats, és fent-nos ressò de totes aquestes reflexions, i considerant també que l’horari escolar és un tot i que els horaris escolars han d’estar al servei dels projectes educatius i fer-los viables, és per tot que hem presentat el text de la moció pensant en defensar un criteri general que fos viable per tots els punts de vista que hi ha en matèria d’horaris escolars, però que defensen com a única, o com a frontispici de la seva opinió, l’equitat i la igualtat d’oferta en el sistema educatiu, sigui quina sigui la titularitat de les escoles.

El text diu: «És del Govern de la Generalitat assegurar l’equitat en l’educació, implantant una oferta homogènia i equivalent a totes les escoles públiques i les escoles privades sostingudes amb fons públics de Catalunya, a partir del curs 2012-2013, de manera que tot l’alumnat d’educació primària gaudeixi de les mateixes oportunitats. Aquest és el text que sotmetem a la seva consideració.

Gràcies, senyora presidenta, senyors i senyores diputats.

Daniel Font, Parlament, 26/04/2011Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login