Resolució conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya sobre les llars d’infants municipals


Notice: Undefined variable: post_layout in /home/forumcivej/www/wp-content/themes/advanced-newspaper/framework/functions/hook-functions.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 2414

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/forumcivej/www/wp-includes/formatting.php on line 4348

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les llars d’infants municipals

L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva educativa i social, era el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants com els de les famílies i de la comunitat.

Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la petita infància i a les seves famílies.

En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del país…

El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars.

L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”.

En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència.

Per això, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques

ACORDEN

1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.

2. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciada per la conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir l’esmentat import per als cursos següents.

3. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i coresponsabilitat entre les administracions educatives.

4. Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.

5. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la sostenibilitat dels serveis de la primera infància.

20/04/2012


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/forumcivej/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 863

You must be logged in to post a comment Login