Carles Geli: El dia que es va endreçar el català

Carles Geli: El dia que es va endreçar el català

Carles Geli: El dia que es va endreçar el català Les ‘Normes ortogràfiques’ impulsades per Fabra compleixen un segle en un moment de reptes   Antoni Rubió y Lluch i Joaquim Miret y Sans, amb la i grega pel mig; August Pi Suñer, mantenint la ñ i no aplicant la ny; Joseph Maria Bofill, deixant-se […]

Albert Branchadell: Nou govern, vella política lingüística?

Albert Branchadell: Nou govern, vella política lingüística?

Albert Branchadell: Nou govern, vella política lingüística?   Si fem atenció al pacte d’estabilitat signat per CiU i ERC, sembla evident que la qüestió de la llengua no serà l’afer més prominent en l’agenda política de la X legislatura. A part de la defensa (estrictament reactiva) de la immersió, l’única mesura en aquesta àrea que […]