Núria Sempere. Escoles de música: decret a ple agost

Núria Sempere. Escoles de música: decret a ple agost

Que durant el mes d’agost els professionals de l’educació estan de vacances és un fet contrastat i que no dubto que sigui conegut pel Departament d’Ensenyament, especialmente quan aquest organisme és el responsable de l’elaboració i publicació del calendari escolar. Amb quina intenció doncs se sotmet a informació pública, durant el mes d’agost, el projecte […]

Defensa de les escoles de música i dansa

Defensa de les escoles de música i dansa

Gràcies, senyor president. En nom del Grup Socialista volem agrair la presència, l’esforç de venir, l’elaboració dels materials, la voluntat de transmetre les constitucions que ens han comentat, la informació facilitada, els power point, la pedagogia ben clara i precisa, ben exhaustiva, i també permeti’m que digui, ben crua, no?, ben crua en funció de […]