Albert Branchadell: resoldre el dèficit simbòlic

Albert Branchadell: resoldre el dèficit simbòlic

Albert Branchadell: resoldre el dèficit simbòlic A Espanya l’Estat no actua per assegurar el respecte i rotecció de otes les llengües Els estats segueixen sent instruments eficaços per assegurar la vitalitat de les llengües L’aversió al multilingüisme uneix a la majoria d’unionistes espanyols amb certs independentistes catalans   Tiempo atrás el independentismo catalán puso en […]

José Álvarez Junco i Josep Maria Fradera: Afrontar el futur amb receptes del passat

José Álvarez Junco i Josep Maria Fradera: Afrontar el futur amb receptes del passat

José Álvarez Junco i Josep Maria Fradera: Afrontar el futur amb receptes del passat   Si el largo proceso de la transición española nos ha llevado al viejo corral hispánico, donde tres nacionalismos irreductibles compiten sin escucharse, este viaje no merecía tantas alforjas. Precedentes históricos, desde luego, sobran: 1814, 1840, 1875, 1898, 1939… fechas que […]