Carles Ferreira: De la Catalunya propositiva a la Catalunya constituent

Carles Ferreira: De la Catalunya propositiva a la Catalunya constituent

Carles Ferreira: De la Catalunya propositiva a la Catalunya constituent   La política contemporània a Catalunya sempre ha estat estretament lligada a la reflexió sobre el país. Habitada per una majoria d’individus amb consciència nacional pròpia i compartida, i llançats a un Estat que sovint s’ha percebut com a quelcom aliè -i fins i tot un […]