Alessandro Gentile: Emancipació juvenil en temps de crisi

Alessandro Gentile: Emancipació juvenil en temps de crisi

Alessandro Gentile: Emancipació juvenil en temps de crisi Un diagnòstic per impulsar la inserció laboral i la transició residencial La Fundación Alternativas ha presentat, en un document d’Alessandro Gentile, una diagnosi articulada de l’emancipació juvenil, i planteja possibles polítiques per sostenir la transició a la vida adulta en el context de l’actual crisi econòmica   […]

Juan Manuel Patón: Crisi, emancipació juvenil i professionalització

Juan Manuel Patón: Crisi, emancipació juvenil i professionalització

La crisi col·loca les persones joves en una situació de gran precarietat, que impedeix el normal desenvolupament de les seves trajectòries de vida i la incorporació normalitzada a la plena ciutadania. Juntament amb l’absència de polítiques públiques compensatòries, la crisi contribueix a reduir –encara més- les oportunitats per a l’exercici de drets que són reconeguts […]