Joan Majó: Cap a una nova dependència?

Joan Majó: Cap a una nova dependència?

Sortosament, encara que a poc a poc, ha anat calant la idea que se’ns està apropant de manera accelerada un problema energètic. Vist des d’Europa, s’ajunten tres factors. 1. Les nostres reserves de petroli i d’altres combustibles fòssils, amb alguna excepció al nord, mai no han estat importants i ara s’estan esgotant; això ens ha […]

Joan Majó: Què és reactivar?

Joan Majó: Què és reactivar?

Sé que usted está preocupado por la crisis. Ha cambiado sus expectativas para los próximos años y ha producido una sensación de inseguridad que afecta a sus comportamientos económicos. Ha significado una mayor reflexión ante su habitual nivel de consumo, que recientemente aunque no fuera suntuoso, tampoco era necesario. Ha sido una buena consecuencia de […]