Jacint Ros Hombravella: Les caixes i el futur

Jacint Ros Hombravella: Les caixes i el futur

Sí, és clar, economia i societat catalana, indestriables. Potser els economistes, més o menys entesos, faríem prou desfent aquests tòpics forts que es formen per inèrcia o també per interessos. Aquí em refereixo, sintèticament, a dos tòpics prou rellevants: sobre les caixes catalanes s’ha escrit i parlat molt, però per mi s’han oblidat aspectes cabdals. […]