Anna Sans i Jordi Carmona: Abordar els trastorns d'aprenentatge

Anna Sans i Jordi Carmona: Abordar els trastorns d'aprenentatge

Anna Sans i Jordi Carmona: Abordar els trastorns d’aprenentatge Gairebé tots els trastorns d’aprenentatge comencen a donar algun senyal d’alerta entre l’etapa preescolar i l’educació primària. L’única manera d’abordar el fracàs escolar posterior és detectar qualsevol anomalia com més aviat millor. Van passant els anys i l’actuació de l’escola en aquest assumpte evoluciona a un […]

Isabel Solé: La comprensió lectora, una clau per a l’aprenentatge

Isabel Solé: La comprensió lectora, una clau per a l’aprenentatge

Conferència de Isabel Solé, realitzada al MACBA de Barcelona, el 14 de desembre de 2011, en el marc de Debats d’Educació, organitzats per la Fundació Jaume Bofill Introducció L’apropiació i ús dels diversos sistemes de representació que, com el de la llengua escrita, ens permeten comunicar, aprendre i pensar, és conseqüència de dilatats processos que es generen […]